Alert Alarm

ระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติเมื่อเกินเหตุร้าย ช่วยแจ้งเหตุการณ์จากสัญญาณฉุกเฉินต่าง ๆ จากอุปกรณ์ IOT อัจฉริยะภายใน Smart Home

19 เม.ย. 2022


Alert Alarm ระบบเตือนภัยแบบ Smart Homeในปัจจุบันเราต่างก็รับการแจ้งเตือนในโทรศัพท์กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการเตือนเรื่องการดื่มน้ำให้ตรงเวลา แต่รู้หรือไม่ว่าสำหรับความปลอดภัยภายในบ้านเองก็ต้องการระบบการแจ้งเตือนเช่นกัน เมื่อคุณมี Smart Home จึงไม่ควรมองข้ามระบบรักษาความปลอดภัยนี้ วันนี้จึงขอแนะนำระบบแจ้งเตือนภัย (Alert Alarm) ของ TOSSAKAN ให้ทุกคนได้รู้จักกันครับAlert Alarm คือ ระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติเมื่อเกินเหตุร้าย ช่วยแจ้งเหตุการณ์จากสัญญาณฉุกเฉินต่าง ๆ จากอุปกรณ์ IOT อัจฉริยะภายใน Smart Home หรือ Smart Building ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปยังโทรศัพท์ของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้รับทราบเหตุการณ์ได้ในทันที


ระบบแจ้งเตือนนี้นอกจากช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วยังประสานงานร่วมกับอุปกรณ์ IOT ภายในอาคารให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน TOSSAKAN ที่มี AI อัจฉริยะช่วยควบคุมการดูแลความปลอดภัย มาพร้อมกับฟีเจอร์เด็ด ๆ อาทิ


Incident Report : รายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติไปยังศูนย์สั่งการด้วยภาพพิกัดตำแหน่ง GPS วันเวลาและข้อมูลตามประเภทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


Excellence in Broadcasting : การแจ้งเหตุการณ์และสั่งการไปสู่หน่วยงานเฉพาะด้าน เพื่อเข้าดูแลอย่างตรงจุดและได้มาตรฐาน


Watchlist Detection : จดจำใบหน้า และระบุตำแหน่งของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลต้องห้ามเข้ามาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีการเกิดอุบัติเหตุจากเหตุเพลิงไหม้ และเหตุการณ์ที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมมากมาย ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จะช่วยแจ้งเตือนให้เรารู้ถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และสามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว สามารถอพยพผู้ที่อยู่อาศัยออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจนำมาสู่ความสูญเสียได้


ให้ TOSSAKAN เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้บ้านและอาคารของคุณ ด้วยเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาผสานกับ CCTV อัจฉริยะ, Access Control ที่ช่วยจัดการคนเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ และ SOC ศูนย์ดูแลความปลอดภัย 24 ชม. สนใจติดตั้งระบบสามารถติดต่อเราทางข้อความ อีเมล info@tossakan.tech หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-029-7888 ได้เลยครับ