Watchlist Detection อีก 1 AI Solution ของ Tossakan

ตาทิพย์ Watchlist Detection อีก 1 AI Solution ของ Tossakan ที่อยากให้หลายคนได้รู้

26 พ.ย. 2021

Tossakan-Watchlist Detection

Watchlist Detection อีก 1 AI Solution ของ Tossakan ที่อยากให้หลายคนได้รู้


Watchlist Detection เทคโนโลยีที่ช่วยเฝ้าระวังอาชญากร การทำงานของระบบแจ้งเตือนบุคคลเฝ้าระวัง โดยใช้ระบบ Face Recognition ตรวจจับภาพผู้คนที่ผ่านกล้อง AI CCTV แบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนเมื่อพบใบหน้าเฝ้าระวัง พร้อมรองรับการบันทึกใบหน้าไว้เพื่อทำการเปรียบเทียบกว่า 1 ล้านใบหน้า สามารถบันทึกข้อมูลใบหน้าที่ผ่านหน้ากล้องได้ถึง 200 ล้านใบหน้า!


ในยุคนี้การลงทุนกับเทคโนโลยี ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผู้ดูแลสถานที่กับผู้ใช้งาน, ระบบจัดการคน รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัย การนำ AI มาช่วยคนก็สามารถอุดรอยรั่วของกิจกรรมที่มนุษย์อาจมีข้อจำกัดได้

Watchlist Detection  Tossakan


Command Center SOC Tossakan


ทั้งนี้ตัวเทคโนโลยี “Watchlist Detection” เป็นระบบ AI ที่ทำงานร่วมกับกล้อง CCTV ที่สามารถตรวจจับภาพและแยกแยะผู้ต้องหาที่น่าสงสัยจากกล้องออกมาได้อย่างแม่นยำ  ลิงก์ข้อมูลกับฐานข้อมูลอาชญากรรม เพื่อที่เราจะได้สืบทราบว่าบุคคลที่เข้ามาในอาคารมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ และทำการแจ้งเรื่องไปที่ Security Operation Center (SOC) เพื่อทำการเฝ้าระวังบุคคลนั้น ๆ ก่อนที่เหตุอาชญากรรมจะเกิดขึ้น


สรุปประโยชร์ของ Watchlist Detection ที่มาปรับใช้กับธุรกิจได้

1 สอดส่องความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรรและป้องกันผู้มีประวัติอาญากรรมเข้ามาใกล้หมู่บ้าน

Watchlist Detection  Tossakan


2 การรักษาพื้นที่ที่หวงห้าม โดยแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลอื่นเข้าใกล้

Watchlist Detection  Tossakan5.

3 แจ้งเตือนและมีระบบหากมีเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากผู้บุกรุกและมีทีมแก้ไขอย่างรวดเร็ว

Watchlist Detection  Tossakan


TOSSAKAN ก็ยังมีบริการอื่น ๆ อีก เช่น Emergency call ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน, Patrol ช่วยจัดตารางงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ตรวจตราพื้นที่อย่างเป็นระบบ, CCTV on Mobile ดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือได้ 24 ชั่วโมง ฯลฯ เป็นบริการเดียวที่ทำได้หลายอย่าง เหมือนมีผู้ช่วย 20 ตา 20 มือ ตามชื่อ “ทศกัณฑ์” 


Tossakan-infographic